Baldomer Vidal Rafael

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 46
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pascual i Maria
Nom fills 2
Any naixement 1893
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Manuel Tomàs, 31
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions

ERC

Tinent

Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones