Baldiri Solé Batlle

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Francesc i Teresa
Nom fills 2
Any naixement 1901
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Mediona
Lloc de residència Nova, 5 baixos
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones