August Jacas Llaurador

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 51
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement 1888
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sitges
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions -
Altres Exili, Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones