Antoni Ximénez Batista

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 17
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Antònia
Nom fills -
Any naixement 1923
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilafranca del Penedès
Lloc de residència Ribera, 10
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions FAI
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones