Antoni Tost Viñals

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom Segarres
Edat 19
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pau i Elvira
Nom fills -
Any naixement 1920
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement El Vendrell
Lloc de residència Riego, 9
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones