Antoni Suau Borrell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom Anton Roc
Edat 53
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Dolors Solé Altet
Nom pares Jaume i Magdalena
Nom fills -
Any naixement 1882
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Bellvei del Penedès
Lloc de residència c/ Carretera, 1
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions Notes: JM, 8, Ent. JE
Altres Repressió, Arxius, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones