Antoni Santó Mañé

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 48
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Teresa Pujol Ventosa
Nom pares Josep i Maria
Nom fills -
Any naixement 1891
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Albinyana
Lloc de residència Les Peces, c/ Trulls, 1
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions

 

Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones