Antoni Recasens Castells

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 62
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Maria Garriga Ferré
Nom pares Miquel i Matilde
Nom fills 1
Any naixement -
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Masllorenç
Lloc de residència Sant Pau, 3
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones