Antoni Parellada Baiges

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 42
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Nicolàs i Josepa
Nom fills 1
Any naixement 1897
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Riudebitlles
Lloc de residència Piera, 36
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones