Antoni Munné Parellada

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Maria
Nom fills -
Any naixement 1900
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Subirats
Lloc de residència Casa Batista
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions FAI
Altres

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones