Antoni Mata Saperas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 25
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Salvador i Teresa
Nom fills -
Any naixement 1915
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Albinyana
Lloc de residència c/ Quintanes, 1
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions

 

Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones