Antoni Martí Insenser

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 33
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Leonor
Nom fills 1
Any naixement 1906
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Olivella
Lloc de residència Plaça Ajuntament, 25
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions Milicià patruller
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones