Antoni Julià Vendrell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 18
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Antoni i Àngela
Nom fills -
Any naixement 1921
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Subirats
Lloc de residència Ordal
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions
Altres Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones