Antoni Jara Estebanell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat -
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement 1923
Província de naixement -
Municipi de naixement -
Lloc de residència -
Païs -
Comunitat autònoma -
Provincia -
Comarca -
Municipi -
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions soldat
Altres Exili

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones