Antoni Galimany Vila

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 35
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Domingo i Miquela
Nom fills 1
Any naixement 1904
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Font-rubí
Lloc de residència masia Can Palau
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones