Antoni Ferrer Soteras

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 46
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pau i Rosa
Nom fills 1
Any naixement 1893
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Capellades
Lloc de residència Major, 6
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones