Antoni Casas Vidal

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Maria
Nom fills 3
Any naixement 1900
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Aiguamúrcia
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions Ofici: carreter
Altres Repressió, Arxius, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones