Antoni Bruna Romagosa

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 22
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Rosend i Mercè
Nom fills -
Any naixement 1912
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement El Pla del Penedès
Lloc de residència La Font, 9 baixos
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones