Antoni Bardella Paul

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 60
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement -
Província de naixement Huesca
Municipi de naixement -
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions

Ofici: Agent de transport

Filiació: LC

Regidor UP

Natural de Castigalleu. ’sca

Altres Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones