Andreu Morencia Tordable

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 26
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Esteve i Mònica
Nom fills 1
Any naixement 1913
Província de naixement Valladolid
Municipi de naixement Valladolid
Lloc de residència Diputació, 22
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions Ofici: bomber
Altres Exili, Repressió, Arxius, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones