Amador (Amadeu) Urpí Montserrat

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 21
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pau i Teresa
Nom fills -
Any naixement 1918
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Sadurní d'Anoia
Lloc de residència Montserrat, 29
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions Exiliat a França el 09/02/1939 per la Jonquera, i agafat per la gurdia civil en tornar el 22/12/1843 al Pont de Pazán (Aragó)
Altres Exili, Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones