Amadeu Sicart Nin

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 32
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Ramon i Rosa
Nom fills -
Any naixement 1907
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Llorenç del Penedès
Lloc de residència Mare de Déu dels Dolors, 1
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones