Alfred Pujante Pérez

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 36
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Antoni i Maria
Nom fills 1
Any naixement 1903
Província de naixement Alacant558537
Municipi de naixement Novelda
Lloc de residència Casa Silvetre, 11
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones