Alfons Ventosa Alujas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 37
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Paula
Nom fills -
Any naixement 1900
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Castellet i la Gornal
Lloc de residència Cal Pere Pastor
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones