Aleix Guillaumes Planas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 30
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement 1900
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions

SAO

president local UdR

Altres Repressió, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones