Albert Virella Bloda

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 24
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Vicenç i Adela
Nom fills 1
Any naixement 1915
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Rambla José Antonio, 84
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones