Llorenç Torné Nolla

Llorenç Torné Nolla

Nom: Llorenç
Cognoms: Torné Nolla
Any naixement: 11-02-1899
Municipi de naixement: Vilanova i la Geltrú
Camp: KL MAUTHAUSEN 6575 / KL GUSEN 10484

Joan Sagarra Mateu

Joan Sagarra Mateu

Nom: Joan
Cognoms: Sagarra Mateu
Any naixement: 14-01-1914
Municipi de naixement: Vilanova i la Geltrú
Camp: KL MAUTHAUSEN 3613 / KL GUSEN 9659

Armand Pueyo Jornet

Armand Pueyo Jornet

Nom: Armand
Cognoms: Pueyo Jornet
Any naixement: 22-06-1906
Municipi de naixement: Vilanova i la Geltrú
Camp: KL MAUTHAUSEN 3166 / KL GUSEN 11642

Leandre Moliné Batlle

Leandre Moliné Batlle

Nom: Leandre
Cognoms: Moliné Batlle
Any naixement: 13-01-1899 (segons Amical Mauthausen) 16-07-1899 (segons Diari de Vilanova)
Municipi de naixement: Vilanova i la Geltrú
Camp: KL MAUTHAUSEN 4797

Rafael Inglada Arnabat

Rafael Inglada Arnabat

Nom: Rafael
Cognoms: Inglada Arnabat
Any naixement: 26-07-1900 (segons Padró) 05-08-1898 (segons Amical Mauthausen)
Municipi de naixement: Vilanova i la Geltrú
Camp: KL MAUTHAUSEN 3439 / KL GUSEN 9342

Gerard Ill Vidal

Gerard Ill Vidal

Nom: Gerard
Cognoms: Ill Vidal
Any naixement: 13-05-1900
Municipi de naixement: Vilanova i la Geltrú
Camp: DACHAU 74196

Eugeni Balduz Asencio

Eugeni Balduz Asencio

Nom: Eugeni
Cognoms: Baldúz Asencio
Any naixement: 11-08-1919
Municipi de naixement: Vilanova i la Geltrú
Camp: KL MAUTHAUSEN 4605