Joan Robert Albà

Joan Robert Albà

Nom: Joan
Cognoms: Robert Albà
Any naixement: 13-11-1918
Municipi de naixement: Sant Pere de Ribes
Camp: KL GUSEN

Josep Colomé Pons

Josep Colomé Pons

Nom: Josep
Cognoms: Colomé Pons
Any naixement: 15-05-1912
Municipi de naixement: Sant Pere de Ribes, Garraf
Camp: KL MAUTHAUSEN