Josep Caralt Busquets

Josep Caralt Busquets

Nom: Josep
Cognoms: Caralt Busquets
Any naixement: 13-08-1907
Municipi de naixement: El Vendrell
Camp: KL MAUTHAUSEN 3272

Josep Caralt Busquets

Salvador Esvertit Forcada

Nom: Salvador
Cognoms: Esvertit Forcada
Any naixement: 29-05-1892
Municipi de naixement: El Vendrell
Camp: KL MAUTHAUSEN 3942
KL GUSEN 12362

Josep Caralt Busquets

Rafel Jané Borras

Nom: Rafel
Cognoms: Jané Borras
Any naixement: 12-02-1898
Municipi de naixement: El Vendrell
Camp: KL MAUTHAUSEN 3221

Josep Caralt Busquets

Antoni Luis Llansa

Nom: Antoni
Cognoms: Luis Llansa
Any naixement: 05-04-1918
Municipi de naixement: El Vendrell
Camp: KL MAUTHAUSEN 6016
KL GUSEN 11332

Josep Caralt Busquets

Joan Aliau Vilanova

Nom: Joan
Cognoms: Aliau Vilanova
Any naixement: 05-11-1890
Municipi de naixement: El Vendrell
Camp: KL MAUTHAUSEN 3166

Josep Cunillera Casañes

Josep Cunillera Casañes

Nom: Josep
Cognoms: Cunillera Casañes
Any naixement: 12-09-1901
Municipi de naixement: Banyeres del Penedès
Camp: KL MAUTHAUSEN 4214

Josep Caralt Busquets

Joan Aliau Turdiu

Nom: Joan
Cognoms: Aliau Turdiu
Any naixement: 09-04-1919
Municipi de naixement: El Vendrell
Camp: KL MAUTHAUSEN 3165
KL DACHAU 38399

Josep Caralt Busquets

Joan Mestre Ribas

Nom: Joan
Cognoms: Mestre Ribas
Any naixement: 28-11-1917
Municipi de naixement: Llorenç del Penedès
Camp: KL MAUTHAUSEN 4541
KL GUSEN 9444

Josep Caralt Busquets

Ferran Tetas Miró

Nom: Ferran
Cognoms: Tetas Miró
Any naixement: 01-09-1897
Municipi de naixement: Calafell
Camp: KL MAUTHAUSEN 3514
KL GUSEN 14669