Joan Mestre Ribas

Joan Mestre Ribas

Nom: Joan
Cognoms: Mestre Ribas
Any naixement: 28-11-1917
Municipi de naixement: Llorenç del Penedès
Camp: KL MAUTHAUSEN 4541
KL GUSEN 9444