Josep Caralt Busquets

Josep Caralt Busquets

Nom: Josep
Cognoms: Caralt Busquets
Any naixement: 13-08-1907
Municipi de naixement: El Vendrell
Camp: KL MAUTHAUSEN 3272

Josep Caralt Busquets

Salvador Esvertit Forcada

Nom: Salvador
Cognoms: Esvertit Forcada
Any naixement: 29-05-1892
Municipi de naixement: El Vendrell
Camp: KL MAUTHAUSEN 3942
KL GUSEN 12362

Josep Caralt Busquets

Rafel Jané Borras

Nom: Rafel
Cognoms: Jané Borras
Any naixement: 12-02-1898
Municipi de naixement: El Vendrell
Camp: KL MAUTHAUSEN 3221

Josep Caralt Busquets

Antoni Luis Llansa

Nom: Antoni
Cognoms: Luis Llansa
Any naixement: 05-04-1918
Municipi de naixement: El Vendrell
Camp: KL MAUTHAUSEN 6016
KL GUSEN 11332

Josep Caralt Busquets

Joan Aliau Vilanova

Nom: Joan
Cognoms: Aliau Vilanova
Any naixement: 05-11-1890
Municipi de naixement: El Vendrell
Camp: KL MAUTHAUSEN 3166

Josep Caralt Busquets

Joan Aliau Turdiu

Nom: Joan
Cognoms: Aliau Turdiu
Any naixement: 09-04-1919
Municipi de naixement: El Vendrell
Camp: KL MAUTHAUSEN 3165
KL DACHAU 38399