Joan Carbó Cañas

Joan Carbó Cañas

Nom: Luis
Cognoms: Camacho Ferre
Any naixement: 27-11-1914
Municipi de naixement: Cubelles
Camp: KL MAUTHAUSEN