Martí Cabanes Bel

Martí Cabanes Bel

Nom: Luis
Cognoms: Camacho Ferre
Any naixement: 27-11-1914
Municipi de naixement: Cubelles
Camp: KL MAUTHAUSEN

Joan Poch Sardà

Joan Poch Sardà

Nom: Luis
Cognoms: Camacho Ferre
Any naixement: 27-11-1914
Municipi de naixement: Cubelles
Camp: KL MAUTHAUSEN