Pere Vallverdú Ros

Pere Vallverdú Ros

Nom: Luis
Cognoms: Camacho Ferre
Any naixement: 27-11-1914
Municipi de naixement: Cubelles
Camp: KL MAUTHAUSEN

Pere Vallverdú Ros

Ramon Torres Balada

Nom: Luis
Cognoms: Camacho Ferre
Any naixement: 27-11-1914
Municipi de naixement: Cubelles
Camp: KL MAUTHAUSEN