Autor: Sixte Moral
Mitja: El Punt
Descripció: Més val tard que mai.

Veure el retall…