I Premi 14 d'Abril de Teatre. Convocat pel Memorial Democràtic...La Direcció General de la Memòria Democràtica promou aquest premi amb la finalitat de difondre la memòria democràtica mitjançant el teatre.

Textos dramàtics nous centrats en la recuperació de la memòria històrica de la lluita per la democràcia i per les llibertats nacionals

Dotació: 12.000 €, més l’edició i publicació de l’obrar i facilitar-ne la posada en escena.

Termini de presentació: fins el 31 de desembre de 2007

El veredicte es donarà a conèixer l’abril del 2008.

Més informació a memorialdemocratic@gencat.net
telf. 935526020