Homenatge a Joan Bertran i Llopart, alcalde republicà de Gelida...A l’acte d’homenatge hi va assitir el president del Parlament de Catalunya Ernest Benach. Tot seguit s’inaugurà una placa commemorativa a la casa on va néixer Joan Bertran Llopart, a cal Met, al barri de Sant Salvador de Gelida.

Joan Bertran i Llopart va néixer al barri de Sant Salvador l’any 1887 en el si d’una família pagesa. Va ser alcalde de Gelida l’any 1934, com a representant d’Esquerra Republicana, i va continuar en el càrrec els primers mesos de la guerra. Més enllà de l’àmbit local, va ser un important líder sindicalista, i va ser dirigent de la Unió de Rabassaires de Catalunya, fet que li va permetre arribar a la regidoria de l’Ajuntament de Barcelona durant la guerra. També és important el seu viatge a l’URSS l’any 1938 en qualitat de secretari d’Agitació i Propaganda del Consell Executiu de la mateixa organització sindical. Després de la guerra, aquesta trajectòria es va trencar, i es va exiliar a Bogotà, junt amb la seva família, on va morir l’any 1971. Només en una ocasió van viatjar a Catalunya i van passar fugaçment per Sant Salvador.