Obra: Placa amb els noms dels 268 soldats republicans enterrats a la fosa comuna
Municipi: Vilafranca del Penedès
Lloc: Cementiri de Vilafranca del Penedès
Inaguració: 11 de desembre de 2004
Responsable: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Record dels 268 soldats republicans enterrats a la fosa comuna del cementiri de Vilafranca del Penedès, la majoria morts a l’Hospital Militar de Vilafranca (Clínica Militar núm.10) durant la Guerra Civil (1937-1939). Placa amb els noms dels soldats enterrats, amb l’escrit: “HOMENATGE ALS SOLDATS QUE VAN PERDRE LA VIDA DEFENSANT LA REPÚBLICA“.

Homenatge als soldats que van perdre la vida defensant la Repùblica...

Homenatge als soldats que van perdre la vida defensant la Repùblica...

Homenatge als soldats que van perdre la vida defensant la Repùblica...