En Transició...Aquesta exposició no està pensada en termes d’una descripció cronològica, narrativa, d’un episodi històric, sinó com una proposta de comprensió d’un procés complex i dens que actua de llindar entre dictadura i democràcia i que afecta i es gesta a través de les persones que el van viure.

L’exposició es mourà en l’estrat dels ciutadans, creant una faula sobre les vivències d’una generació. El resultat serà un relat no unidireccional que vincularà les històries personals amb la dels col·lectius, integrant elements tant de victòria com de fracàs.

L’espectador viurà l’exposició en temps present. No es tracta d’una mirada retrospectiva sobre la Transició. L’exposició vol transmetre sensació de moviment, d’intersecció, sense acotacions temporals.

La mostra també posarà de manifest els diferents ritmes que coexistien entre la institucionalització política, per una banda, i el canvi social per l’altra, així com les inèrcies que s’exerciren entre ambdós.

L’exposició està estructurada en diferents àmbits temàtics que ens permetran explicar l’evolució d’una societat en transició i que dibuixaran el procés pel qual es desarticula tot allò que el règim franquista semblava deixar lligat.

Municipi: Barcelona
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Carrer Montealegre núm. 5.
Tipus: Exposicions
Data inici: 2/1/2008
Data fi: 24/2/2008
Horari: De dimarts a diumenges d’11 a 20h
Web: /www.cccb.org