El Senat fa els darrers tràmits de la Ley de la Memoria Histórica...El dia 31 d’octubre el Congreso de los Diputados va aprovar inicialment la “Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil”, coneguda com a “Ley de la Memoria Histórica”.

El text va ser aprovat amb el suport del PSOE, CiU, PNB, IU, i CC , i amb l’oposició de l’ERC que, junt a diverses entitats per a la recuperació de la Memòria Històrica, la consideren insuficient al no contemplar la nul·litat dels judicis franquistes, entre d’altres raons. El PP també s’hi va oposar per considerar la llei innecessària.

El redactat final de la Llei ha provocat divisió entre les entitats que lluiten per la recuperació de la Memòria Històrica, ja que unes la consideren com un pas més cap a la Llei definitiva, i d’altres consideren que s’ha perdut una gran ocasió.

El text actual de la Llei es pot consultar a l’apartat de l’Arxiu d’aquesta web.

http://www.congreso.es