Autor: E. Casanova
Mitja: EL PUNT
Descripció: El Govern de la Generalitat de Catalunya està preparant una proposta de Llei de Fosses

Veure el retall…