El camp de concentració de Formentera, Sa Colònia, va acollir 1.500 presos alhora.
“Aigua Clara” és un documental sobre aquest camp realitzat per Carmelo Convalia, a partir del testimoni Joan Colomar, un dels presos que hi estigué reclós.

Documental sobre el camp de concentració de Formentera...

http://www.campamentdeformentera.es/index.htm