Francesc

9 d'agost de 1913

Mauthausen

Vallès Suriol

Santa Fe del Penedès

Santa Fe del Penedès

Francesc Vallès Suriol va nèixer a Santa Fe del Penedès el 9 d’agost de 1913.

Era pagès i vivia al carrer Major, 7 de Santa Fe del Penedès.

Durant la guerra civil, va ser membre del Comité Revolucionari i regidor de l’Ajuntament. El gener de 1939 va marxar cap a l’exili a França. 

Una vegada va passar a França,  va ser  ingressat en un camp de refugiats del sud  i més tard, quan França va ser ocupada per les tropes alemanyes, va ser fet presoner i traslladat a la presó de Allenstein ( Polònia).  D’allà va sortir el 6 d’agost de 1940 en direcció a Mauthausen on va entrar el 9 del mateix agost i se li va assignar el número 3673.

Més tard, concretament el 17 de febrer de 1941, el van traslladar a Gusen , on va morir el dia 8 de juliol de 1942, a les 4h.

La notificació de la seva mort es va fer a la seva mare, Dolors Suriol Torrens, que viva a Santa Fe del Penedès.