Les notícies sobre la col·lectivitat de Canyelles són escasses, però la documentació relativa a la Comissió de Responsabilitats de l’agost de 1937 permet conèixer alguns detalls que ens apropen a la realitat d’aquesta amb el municipi. Les que formaven la col·lectivitat eren dues finques expropiades, per una banda, a Sebastià Minguella, i, per l’altra, a Rosa Solé, vídua de Puig, els quals havien desaparegut de la vila després dels fets de juliol de 1936. Aquestes dues finques rústiques situades al Camí de Romangué, de dos jornals i mig, i a Costa Bernada, de tres, eren de secà. En total, comptaven amb 2,67ha dedicades al proveïment de les famílies que la treballaven. Malgrat que no se’n coneix quantes persones hi vivien, era la CNT amb Artur Fontanals al capdavant qui la dirigien.[1]


[1] Arxiu Nacional de Catalunya, Generalitat, Comitè d’Apropiacions. Expedients de confiscació; adjudicació i reclamació de béns de Canyelles, reg. 6835.

Galeria D’Imatges

Documentació