Al nucli de Les Peces, al municipi d’Albinyana, es té constància de l’existència d’una col·lectivitat per l’assistència de Josep Merles com a delegat de la mateixa al Ple Regional de Camperols organitzat per la mateixa CNT el juny de 1937 a Barcelona.[1] En aquell mateix congrés, un altre albinyanenc, Joan Arans Nin, hi assitia en qualitat de representant del Comitè de Relacions Camperoles per la província de Barcelona i, de es del gener anterior, era el responsable de política agrària de la CNT. Provinent dels nuclis trentistes del sindicat anarcosindicalista, es decantà en les seves diferents intervencions com un ferm partidari de la col·laboració de la col·lectivitats mb els sindicats agrícoles locals, sempre que estesin dirigits per la CNT, la UGT i la Unió de Rabassaires.[2]

[1] Credencials de delegats al Ple de Relacions Camperoles. Archivo Histórico Nacional, PS-Barcelona, 920/1.
[2] «El Pleno Regional de los Campesinos de la Confederación», Solidaridad Obrera, [Barcelona], 6/I/1937.

Galeria D’Imatges

Documentació