En els diferents estudis publicats sobre Calafell, en cap hi consta la presència d’una col·lectivitat agrària al municipi, així sí una de pescadors.[1] Tanmateix, i malgrat que són unes referències molt escasses, existeixen dues credencials de delegats al Ple Regional de camperols de la CNT de maig de 1937 i de gener de 1938 que aporten informació. En la primera sessió hi constaten Francisco Borrell i Jaume Palau coma  representants de la col·lectivitat agrària de Calafell, la qual estava formada per fins a 52 membres. La de gener de 1938, sense tanta informació, assenyala a Enrique Dolit com a delegat al Ple.[2]

[1] Carles Bertran Álvarez: «Aproximació a les confiscacions i les col·lectivitats del Baix Penedès (1936-1939)», dins a: Jordi Piqué Padró (coord.): Guerra Civil a les comarques tarragonines, 1936-1939, Tarragona, Cercle d’Estudis Històrics Guillem Oliver, 1999, p. 165-193.
[2] Credencials de delegats al Ple de Relacions Camperoles. Archivo Histórico Nacional, PS-Barcelona, 920/1.

Galeria D’Imatges

Documentació