Bellvei ANC...

El 30 de juny de 1937, Félix Morros Altet era el president del Sindicat Únic de Bellvei i de la Col·lectivitat camperola del mateix municipi. L’acompanya Antoni Suau, com a secretari, i Jaume Solé Altet qui, junt amb Morros, representaren fins a una vuitantena de veïns de Bellvei al Congrés Regional de Camperols de la CNT del gener de 1938.[1] La col·lectivitat cenetista agrupà fins a 49,81ha de terreny repartides entre els termes de Bellvei, Castellet i la Gornal (6,85ha) i el Vendrell (4,89ha).

Després que el Comitè ho confisqués, la col·lectivitat establí la seva seu social, l’economat i la biblioteca pública a la casa de Manuel Pedrerol, al carrer Fermin Galán, 23. A Pedrerol se l’acusava de ser “un element actiu de les Dretes afiliat a la CEDA, que durant el bienni negre va desfermar una sistemàtica persecució contra el camperols”. La propietat de Dolors Suau, “tradicionalista empedernida [sic.] i facciosa decidida”, on hi trobaren “gran quantitat de bombes i dinamita”, junt amb els cellers de Pedrerol i de Joan Vilella, serviren de magatzems de la col·lectivitat.[2]

Bellvei

       

Propietaris

Nom de la finca/partida

Mujades

Hectàrees[3]

Municipi

Joan Vilella Puig

La Coma

10

4,89

Vendrell

 

La Coma

7

3,42

Castellet

 

 

Castellet

 

Martina

5

2,44

Bellvei

 

Castellnou

2

0,97

Castellet

 

Arenal

1

0,48

Bellvei

 

La Sínia

5

2,44

Bellvei

 

Parellada

4

1,95

Bellvei

 

Bermados

0,25

0,12

Bellvei

Josep Vilà Vidal

Les Cases

0,5

0,24

Bellvei

 

La Coma

10

4,89

Bellvei

 

La Coma

10

4,89

Bellvei

 

Goribifa

3

1,46

Bellvei

 

Goribifa

1

0,48

Bellvei

 

Perruc

6

2,93

Bellvei

 

Miquelets

3

1,46

Bellvei

 

Palau

9

4,40

Bellvei

 

Soldat

3

1,46

Bellvei

 

Trocet

3

1,46

Bellvei

 

Pelliça

3

1,46

Bellvei

 

Cubellets

5

2,44

Bellvei

Josep Figueras Batlle

Esplana

3

1,46

Bellvei

 

Caseta

4

1,95

Bellvei

Dolors Suau Nostench

Esplanes

4

1,95

Bellvei

   

101,75

49,81

 

[1] Credencials de delgats al Ple de Relacions Camperoles. Archivo Histórico Nacional, Sección Politicosocial, Barcelona, 920/1. Citat a: C. Bertran: «Aproximació a les confiscacions i les col·lectivitats del Baix Penedès (1936-1939)», a J. Piqué i Padró (coord.): Guerra Civil a les comarques tarragonines, 1936-1939, Cercle d’Estudis Historics Guillem Oliver, Tarragona, 1999, p. 186.

[2] Arxiu Nacional de Catalunya, Generalitat, Comitè d’Apropiacions. Expedients de confiscació; adjudicació i reclamació de béns de Bellvei, reg. 6811.

[3] L’equivalència de jornals amb hectàrees (1mj=0,489ha) s’ha realitzat seguin el criteri de mides agronòmiques catalanes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Bellvei...

Galeria D’Imatges

Documentació