Les dades sobre la col·lectivitat d’Òdena són molt escasses. Només es té constància del delegat, Ramon Aguilera Sisteró, que, en nom de la mateixa, assistí al ple Regionals de Camperols de la CNT el gener de 1938 a Barcelona.

Galeria D’Imatges

Documentació