De la col·lectivitat de La Beguda només en queden referències parcials, no implicades directament amb la mateixa. A les credencials presentades al Ple Regional de Camperols de la CNT, l’agrupació de la Beguda feia constar que, una vegada havia començat la guerra, aquests havien constituït una col·lectivitat, la qual gaudia d’una cooperativa de consum per a vendre els seus productes. Tanmateix, i segons el mateix escrit, la Unió de Rabassaires local, junt amb membres d’Esquerra, formaren una colònia agrícola emparada pel sindicat agrícola de rabassaires.[1]

[1] Credencials de delegats al Ple de Relacions Camperoles. Archivo Histórico Nacional, PS-Barcelona, 920/1.

Galeria D’Imatges

Documentació