Vilafranca ANC...

A Vilafranca del Penedès, la majoria de les organitzacions polítiques i sindicals participaren del procés de confiscació i establiren en les cases expropiades les seves seus socials. L’antiga Associació catòlica del carrer Durruti va passar a mans de la Unió de Rabassaires. La que havia estat propietat de Jaume Gili Jané, a l‘avinguda Francesc Macià, es va convertir en la seu de les Joventuts Llibertàries. Al carrer P. Riba hi havia les seus de la UGT i el PSUC, mentre que les de la CNT i la FAI estaven costat per costat a la Rambla Pi i Margall. Per últim, el Sindicat Agrícola es va situar al Carrer Maurin, número 27. A part d’aquestes, una vintena d’edificis més foren confiscats a diversos propietaris, destinats, la majoria d’ells, a habitatges, escoles i residències per a persones grans.[1]

No obstant això, en aquests registres emesos per l’Ajuntament a principis de maig de 1937 no hi consten les finques confiscades per la col·lectivitat de camperols de Vilafranca a Antòn Galtés Mainer. En un informe a banda, emès l’agost de 1937, el delegat de la col·lectivitat, Francesc Insenser Montaner, explicava els càrrecs pels quals s’expropiava la finca de La Pelegrina a Galtés. El compromís amb la Unión Patriótica, el partit únic durant la Dictadura de Primo de Rivera, el Sometent i la Lliga Regionalista, eren alguns d’ells. També el tarannà del propietari, del qui asseguraven que durant la monarquia mai pagava els jornals sencers als treballadors i “sempre els hi cercava raons per a férlos [sic.] treballar més del convingut”.

La Pelegrina, de 180 jornals (88 hectàrees aproximadament) de vinya, horta i terra campa havia estat expropiada pel Departament d’Agricultura i Ramaderia del Comitè Antifeixista de Vilafranca, passant després a la Conselleria d’Agricultura del mateix municipi, la qual cedí les terres a la col·lectivitat. Segons el mateix Insenser, en destacava la voluntat dels pagesos de millorar el rendiment de la finca, un augment de la producció que ja s’havia fet evident a l’hora de passar de cinc peons a setze treballadors, tots membres de la col·lectivitat.


[1] Arxiu Nacional de Catalunya, Generalitat, Comitè d’Apropiacions. Expedients de confiscació; adjudicació i reclamació de béns de Vilafranca del Penedès, reg. 6790.

Galeria D’Imatges

Documentació